Parkeringsstrategi for Svendborg bymidte og havn.

Svendborg Byråd har i februar 2019 besluttet, at der skal udarbejdes en parkeringsstrategi for Svendborg bymidte og havn. Denne strategi skal tage højde for de fremtidige udviklingsprojekter og parkeringsproblematikker i byen.

Udkast til Parkeringsstrategien kan ses som bilag nederst på siden.

Inden endelig vedtagelse af parkeringsstrategien, ønskes ideer og forslag til strategien.

Du kan sende dine ideer og forslag til og med 12. marts 2020 til:
Svendborg Kommune Trafik og Infrastruktur, mail ti@svendborg.dk

De indkomne ideer og forslag forventes forelagt Teknik- og Erhvervsudvalget i april 2020, som her træffer beslutning om den videre proces.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Trafik og infrastruktur på mail ti@svendborg.dk