Afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt for etablering af delte cykelstier på Viebæltet/Dronningemaen, Svendborg.

viebæltet dronningemaen

Afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt for etablering af delte cykelstier på Viebæltet/Dronningemaen, Svendborg.

Svendborg Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering ved etablering af delte fortove/cykelstier i begge sider af Viebæltet/Dronningemaen i Svendborg.

Afgørelsen er truffet på baggrund af LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018.

Klagefrist den 12. april 2019.