Valdemars Slot

Offentlig høring om ændring af færdslen gennem portbygningerne ved Valdemar Slot

Teknik- og Erhvervsudvalget har på møde den 7. maj besluttet at sende dagsorden punkt 11 forslag 4 om ændrede kørselsforhold gennem portbygningerne ved slottet i offentlig høringen i fire uger fra tirsdag den 12. maj.

Gennem de seneste åringer har der været flere alvorlige påkørsler af de fredede portbygninger ved Valdemars Slot. Derfor skal der sættes foranstaltninger op for at undgå flere påkørsler af bygningerne.

Slots- og Kulturstyrelsen bad i august 2019, om at finde en løsning som hurtigst muligt forhindrede yderligere skader på portbygningerne.

Derfor har Svendborg Kommune nu udarbejdet et forslag, som skal forhindre påkørslerne af såvel portbygningerne som reducere farten mellem portbygningerne.

Høringen, der kører i fire uger fra den 12. maj skal være med til at sikre så mange borgere som muligt får mulighed for at give deres mening til kende.

 

Yderligere information

Peter Mouritsen
Ejendomschef
2488 7079