Foto: Indstillede kandidater til priser vedr. frivilligt socialt arbejde

Nytårskur med festlig fejring af det frivillige sociale arbejde

Frivillige fra et utal af forskellige frivillige sociale foreninger mødte talstærkt op onsdag aften til nytårskur i Skårup Kultur- og Idrætscenter med Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune.

Peder Most Garden fik på festlig vis skudt aftenen i gang for de omkring 300 glade gæster. Stemningen hele aftenen var fantastisk. Programmet bød på både stor anerkendelse af den frivillige sociale indsats og ny inspiration til det frivillige arbejde. Aftenens højdepunkt var overrækkelsen af de to nye priser. Social- og Sundhedsudvalget har glædet sig til at overrække priserne til de udvalgte kandidater.

Cykeltutten Svendborg modtog FrivilligSocialPrisen for deres store arbejde med integration af flygtninge.

RespektPrisen gik til Carsten Lindholm fra Alkorådet for hans engagerede og mangeårige arbejde med at hjælpe alkoholikere ud af deres alkoholmisbrug.

Også Handicaprådet uddelte en pris til en forening, der gør noget særligt for handicappede eller handicapområdet. Handicapprisen blev overrakt til Unge for Ligeværd, der står bag en klub for unge med særlige behov.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Klit siger - Aftenen bekræftede os i det, vi allerede ved. Nemlig, at der er en masse fantastiske, engagerede og dedikerede frivillige rundt i hele kommunen. De arbejder alle målrettet for at gøre en forskel for mennesker, der har brug for det. Det betyder meget for os, at så mange havde lyst til at deltage i nytårskuren, da det gav os mulighed for at få sagt tak for indsatsen til mange af dem, der løfter det frivillige sociale arbejde. De har hver og en fortjent et kæmpe klap på skulderen.

Svendborg Frivilligråd benyttede nytårskuren til at få sagt tak til Svendborg Kommune for både et godt samarbejde og for den anerkendelse af området, som fejringen er. Formand for Svendborg Frivilligråd, Svend Erik Hansen siger - Som frivilligråd oplever vi et godt samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale verden. Det var denne aften et tydeligt billede på.

Prisoverrækkelsen stod Anne Katrine Olsen og René Haahr fra Social- og Sundhedsudvalget for. I begrundelsen for indstillingen af Cykeltutten Svendborg til FrivilligSocialPrisen stod der bl.a. ”Cykeltutten Svendborg har gjort en stor indsats med både integration, genbrug, cyklisme, fællesskab og deltaget i aktiveringen af Frederiksø som et spændende sted for kunst og kultur i Svendborg - og har formået at inddrage socialt sårbare og udsatte mennesker i arbejdet”.

I begrundelsen for indstillingen af Carsten Lindholm til RespektPrisen stod der bl.a. ”Han kæmper utrætteligt for at få lov til at hjælpe alkoholikere til at blive og forblive ædru. Både ved at tage ud til dem, der ringer og ved at åbne Alkorådets lokaler hver dag. Han bliver ringet op både aften og i weekends og ved højtider. Straks der er behov, begiver han sig afsted for at lytte og agere. Han møder alle lige der, hvor de er og dømmer ingen”.

Mette Kristensen, der er næstformand i Handicaprådet overrakte Handicapprisen til Unge For Ligeværd. Indstillingen af Unge For Ligeværd begrundes bl.a. med ordene ”De frivillige vejledere er utroligt engagerede og lægger rigtig mange timer i planlægning og forberedelse, som især denne gruppe har brug for. De frivilliges opgaver består bl.a. i at søge fonde, gøre indkøb, planlægge aktiviteter, lave mad sammen med de unge og sikre sig, at de unge føler sig trygge, og at de bliver set og hørt, også når det ikke er klubaften.”

Yderligere oplysninger:

  • Hanne Klit, formand for Social- og Sundhedsudvalget, mobil 24 96 91 41
  • Anne Højmark, sundhedschef, telefon 62 23 40 26