Hjælp til pårørende

Nyt tilbud til pårørende på ældre- og handicapområdet

Pårørenderådgivningen i Svendborg kommune starter til september to nye gruppeforløb. 

Den ene gruppe er for pårørende til unge voksne handicappede. 
Denne gruppe mødes i alt 6 gange. 
Første møde er den 5.9.22 kl. 16.00–18.30 og derefter hver 2. mandag

Den anden gruppe er for pårørende til borgere der modtager hjemmepleje. 
Denne gruppe mødes i alt 8 gange. 
Første møde den 7.9.22 kl. 15.30–18.00 og derefter hver 2. onsdag 

Formålet med begge netværksgrupper er at give de pårørende mulighed for at mødes med andre, der er i samme situation. 
Gruppen er et frirum, hvor man kan dele tanker og bekymringer og ikke mindst få nye redskaber til at klare hverdagen.

Målet er: 
•    At du ikke er alene med dine bekymringer
•    At du får støtte til at varetage dine egen behov
•    At du får støtte, så du kan blive ved med at være der for den, du holder af
•    At du får fokus på, hvordan fremtiden bliver bedst mulig

Grupperne ledes af pårørenderådgiver Charlotte West.
Der vil hver gang være et kort oplæg om dagens emne, og derefter vil der være god tid til at udveksle erfaringer og oplevelser.

Er både du og din nærtstående over 18 år, kan du deltage i gruppeforløbet.


Det er gratis at deltage og alle har tavshedspligt.
Ring og hør nærmere hvis du - eller én du kender - kunne have behov for en netværksgruppe. Så du ikke er alene med dine bekymringer.

Tilmelding hos Charlotte på 2173 1159 - du kan læse mere om pårørenderådgiveren her