Foto: Sygedagpenge

Nyt sygedagpengesystem i Svendborg Kommune

Onsdag den 3. juni får 91 kommuner et nyt sygedagpengesystem KSD, som allerede er i drift i 7 kommuner.

Da der skal konverteres store datamængder fra det nuværende system til KSD, er der i en periode behov for at holde indberetninger fra NemRefusion tilbage og lukke det gamle system ned for sagsbehandling. Det betyder, at du som arbejdsgiver og sygemeldt borger skal regne med længere sagsbehandlingstid fra 14. maj frem til medio juni.

Du skal være opmærksom på følgende:

Fra torsdag den 14 maj onsdag den 3. juni sendes dine anmeldelser af sygefravær og anmodninger om sygedagpengerefusion ikke videre til kommunen når du har signeret indberetningerne i NemRefusion.

Du kan stadig indberette i NemRefusion, som du plejer, og du skal stadig være opmærksom på at overholde anmeldelsesfrister m.v.

Alle anmeldelser og anmodninger, som du har signeret i perioden den 14. maj 2020 kl. 00.01 til den 3. juni kl. 8.00 sendes automatisk til kommunen den 3. juni 2020. Kommunen kan herefter se, hvornår du har signeret anmeldelsen/anmodningen. Den længere sagsbehandlingstid har ikke betydning for, om du har sendt anmeldelsen/anmodningen til tiden.

Fredag den 22. maj kl. 16.00 lukkes adgangen til det nuværende sygedagpengesystem. Hvis du har anmodet om refusion og din indberetning er blevet godkendt i kommunen, vil du modtage en udbetaling torsdag, den 28.05.20.

I perioden den 22. maj til 3. juni kommunen ikke kunne svare på sagsspecifikke spørgsmål, da de ikke har adgang til systemet.

Svendborg Kommune får adgang til alle sager i det nye system KSD onsdag, den 3, juni.

Team Sygedagpenge/Ydelse i Svendborg Kommune holder lukket for telefonbetjening i perioden 3. juni til 9.juni. Såfremt der er akutte spørgsmål til manglende udbetaling af sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse/jobafklaring, kan du ringe til Borgerservice, tlf. 62 23 30 00.

Har du spørgsmål til ovenstående, kan du kontakte ydelseschef Masoum Moradi, på tlf.: 21794733.

Med venlig hilsen

Team Sygedagpenge/Ydelse i Svendborg Kommune