Illustration - bredbånd

Nyt om bredbåndspuljen

Der er afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen i år. Midlerne er målrettet lokalområder med den dårligste bredbåndsdækning.

Energistyrelsen har i dag sendt en pressemeddelelse ud om åbningen, du kan læse pressemeddelelsen på Energistyrelsens hjemmeside.

Yderligere information om Bredbåndspuljen 2021 og de informationsmøder, vi holder rundt om i landet i løbet af juni måned. Du kan finde oplysning om dato, tid og sted samt tilmelding på hjemmesiden.  Møderne afvikles under hensyn til corona-restriktionerne.

 

Tidsplan og frister

 

29. august 2021  Frist for indsigelse fa borgere og kommuner over adresser på bredbåndskortet 
20. september 2021 Frist for at annoncere et bredbåndsprojekt. 
25. oktober 2021 Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen i 2021
Medio december Udsendelse af tilsagn eller afslag