Vilde mænd på skovtur

Pressemeddelelse

Det regner i Christiansminde. De Vilde Mænd står på parkeringspladsen - klar til dagens tur i den omkringliggende skov. Naturvejleder Simon Høegmark fra Naturama er fuld af fortrøstning.
- Der kommer et lokalt højtryk lige om lidt.

Vejlederen fortæller om dagens tur og om de spiselige planter, vi har mulighed for at finde i skoven.
- Simon skal smage først. Vi andre vil gerne hjem igen, griner en af vildmændene og de andre turdeltagere stemmer i. Også Simon Høegmark.
- Vi driller hinanden her i gruppen - uden at være grove, smiler Boris Sørensen, der har været med på dette Vildmandshold siden start. Han læste en avisartikel om det første hold vildmænd og besluttede sig for at ansøge om en plads på hold to.

Mental træning i skoven
- Jeg opfyldte tre af deres fire kriterier – nemlig sukkersyge, kræft og depression, fortsætter han alvorligt.
Vildmænd er den kærlige betegnelse for mænd med stress, depression og kronisk sygdom (diabetes, hjertekar, kræft og KOL), der mødes i naturen med det formål at få gang i kroppen, få mere energi og møde andre mænd i samme situation.

Formand for Social og Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard Møller er med på vildmandsturen denne torsdag.
Hun havde læst samme artikel om Vildmænd og ville gerne selv ud og opleve det. Ifølge hende viser forskningsprojekter, at mentaltræning som f.eks. meditation gør noget ved folks helbred.
- Vi har visioner og strategier, der handler om begrebet sundhed i sin helhed. At det sunde liv ikke kun er fravær af sygdom, men også hvordan den enkeltes livskvalitet understøttes. Det positive ved projektet er også, at personer med både få og mange ressourcer vil kunne få en positiv oplevelse ved at være med i Vildmands projektet, siger hun.

Phuong-Van-Le er med på vildmandstur for første gang. Han fik det anbefalet af den psykolog, han har gået hos efter en arbejdsulykke.
- Det er meget positivt at komme ud og snakke med andre mennesker og være i naturen i stedet for at lukke mig inde derhjemme, siger den nytilkomne. Han er sikker på, at han også vil med, næste gang vildmændene skal på tur.

Fra koncept til kursus
Projektleder fra Svendborg Kommune, Anne Bøgegaard, har researchet en del som forarbejde til projekt Vildmand. Både omkring forskning i mænds sundhed og omkring, hvad andre kommuner har af tiltag på området. Desuden er hun blevet inspireret ved at snakke med mænd i målgruppen om, hvad de har brug for.
- Det er vigtigt ikke bare at skabe et projekt, der handler om syge. Men derimod at skabe nogle helt andre rammer, der handler om at komme ud i naturen og bruge den.
Midt i den lysegrønne bøgeskov, igennem hvis grene solen nu skinner, slutter turen med fyldte æbler på bål. Formand Hanne Ringgaard Møller smiler begejstret.
- Det er helt fantastik, lige i min ånd!
Når hun tager de politiske briller på, kan hun i dette projekt se muligheder med henblik på at lave projekter på tværs af flere sektorer for bedre at imødekomme den enkelte borgers behov.
Flere mænd er kommet tilbage på arbejdsmarkedet efter at have deltaget i lignende tiltag på Langeland, i Ringe og i Sverige.

Efter Hanne Ringgaard Møllers opfattelse kunne det være spændende at udvikle vildmandskonceptet til et samlet kursusudbud til andre kommuners naturvejledere, projektmedarbejdere og øvrige ansatte.

 Vi har de optimale rammer og personer til det, siger hun.

 

Yderligere oplysninger: Anne Bøgegaard, 21 26 28 06