Vesterløkke 2, Ærøskøbing

Vesterløkke 2, Ærøskøbing

Vi har truffet afgørelse om, at dyreholdet på Vesterløkke 2, 5970 Ærøskøbing kan ændres fra 160,2 til 144,2 dyreenheder ifølge § 31 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. og ikke kræver godkendelse efter husdyrlovens § 11.

Afgørelsen kan ses herunder.
Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. nr. 62 23 34 43.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Der er fastsat et klagegebyr på 500 kr.

En eventuel klage skal være skriftlig og skal sendes til:
kulturogplan@svendborg.dk eller Svendborg Kommune, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.
Klagen skal indgå senest 4 uger efter offentliggørelse af afgørelsen.
Afgørelsen offentliggøres tirsdag den 14. oktober 2014 i Ærø Ugeavis og på Svendborg Kommunes hjemmeside (www.svendborg.dk) og klagefristen er dermed tirsdag den 11. november 2014.

Svendborg Kommune videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, og underretter samtidig den afgørelsen er meddelt til.

Dokumenter:

Se afgørelsen nedenfor

Ansvarlig: Karen Frænde Jensen

Offentliggjort den 13. oktober 2014
Klagefrist til og med den 11. november 2014