Vemmenæsvej 17

Vemmenæsvej 17, 5700 Svendborg

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til ombygning af enfamiliehus ved tilbygning, etablering af tagetage og garage/carport til ialt 294 m2 på matr. nr. 8l, Vemmenæs By, Bjerreby

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Byg, Plan og Erhverv, tlf. 62 23 33 33

Afgørelsen efter planloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes til Byg, Plan og Erhverv, Ramsherred 5, 5700 Svendborg eller gerne digitalt til byg@svendborg.dk. Vi videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter:

Se afgørelsen nedenfor

Offentliggjort den 29. september 2014
Klagefrist til og med den 27. oktober 2014