Uddannelse opruster dagplejere

 

Af Niels Rysz

Hvad skal der til for, at lille Oliver og Emma udvikler sig godt i dagplejen? Ét af svarene er mere uddannelse, hvis det står til Ole Henrik Hansen fra Aarhus Universitet, som i 2012 udgav en rapport om emnet. Den viste, at jo bedre uddannet dagplejeren er, jo bedre er hun til at indgå i samspil og skabe udviklings- og læringsrum også for de helt små børn.

Det gode samspil og sproglig udvikling

Derfor er syv fynske kommuner og Fredericia kommune gået sammen om at sende alle deres dagplejere på 12 ugers skræddersyet uddannelse. Undervisningsforløbet er specielt målrettet til at udvikle dagplejerens evne til at skabe positive og udviklende samspil med børn.

-De første fire ugers modul på uddannelsen har fokus på at give dagplejeren den nyeste teori omkring børns udvikling. Dagplejeren får viden og kompetencer til at indgå i positive samspil med børn, forældre og kolleger. Det andet vigtige fokuspunkt er at give dagplejen viden og redskaber til at udvikle børnenes sprog, fortæller Hildur Edelberg, der er studiekoordinator på UC SYD og står for uddannelsen af dagplejerne.

Stjernestunder

Ulla Jørgensen har fire børn i dagpleje i Refsvindinge, og hun lærte blandt andet, hvor vigtige stjernestunder kan være for børnene. Det bruger hun nu aktivt i sin dagpleje.

-Der var en stjernestund, hvor vi sad nede i skoven, og der landede en bille på den mindstes hånd. Hun grinede og grinede. Den slags stunder skriver jeg ned i barnets bog, så forældrene kan se det og snakke med børnene om det, siger hun.

Stjernestunder indgår som en vigtig del i at se barnets ressourcer, se hvad det er optaget af og hvad der eventuelt er barnets næste udviklingstrin, tilføjer Hildur Edelberg

Positiv respons

​Svendborg kommune er én af de otte kommuner, der så en idé i at opkvalificere dagplejen via et sammenhængende uddannelsesforløb, og det har man ikke fortrudt.

-Vi har fået enormt positiv respons fra dagplejerne. Og vi hjælper dem til at fokusere deres uddannelse på lige præcis de ting, de hver især gerne vil blive bedre til. Det kan for eksempel være forældresamarbejdet. Det gør vi ved at afholde samtaler med dem før og efter kursusforløbene, siger leder af dagtilbud for dagplejen i Svendborg kommune, Ole Christian Lund.

Handler om de små

Skoleperioderne er opdelt. I de mellemliggende perioder arbejder dagplejeren derhjemme med sprog og samspil, som de har lært om på uddannelsen. Og som erfaren dagplejer med 18 på bagen sætter Ulla Jørgensen stadig pris på at lære nyt.

-Det er virkeligt godt, at det er målrettet de 0-3-årige, altså præcis de børn, vi har. Jeg blev uddannet pædagogisk assistent for fem år siden, men det er en bredere uddannelse end forløbet her, hvor det kun handler om de små, siger hun.

Netop de mindste er dem, der får færrest pædagogiske tilbud i dagplejen, viser nylig forskning. Derfor giver det god mening, at det nu trækker op til endnu flere stjernestunder i dagplejen.

 

FAKTA

Dagplejerne veksler mellem uddannelse i fire uger og almindeligt arbejde i halvandet år. I alt er de på skole i 12 uger over en periode på fem år.
De otte involverede kommuner er: Fredericia, Svendborg, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Kerteminde, Faaborg-Midtfyn og Nyborg. I alt deltager omkring 630 dagplejere.
Hovedparten af dagplejerne er ufaglærte, men nogle har taget uddannelsen til pædagogisk assistent, og enkelte er uddannede pædagoger.
Forløbet er en kombination af pædagogiske AMU-uddannelser og såkaldt ICDP. Det står for International Child Development Program.