Genåbning af rørlagt vandløb

Tilladelse til genåbning af rørlagt vandløb i Skelmose, Gudme

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til genåbning af en kortere rørlagt strækning på et privat vandløb i Skelmosens skovbryn ved Gudme.

Projektet er vurderet i forhold til planloven, og der er givet tilladelse efter vandløbsloven.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelsen.

Klager vedrørende afgørelsen skal være modtaget senest den 6. maj 2016.

Klagevejledning findes i afgørelsen. Der er fastsat et klagegebyr på 500 kr.