Tange Å ved Tange Mølle, 5884 Gudme

Svendborg Kommune har behandlet en ansøgning vedrørende etablering af en faunapassage i Tange Å tæt ved den tidligere beliggenhed af Tange Mølle.

Projektet indgår i statens udkast til første generations vandplaner og defineres som en restaurering, som derfor kræver en tilladelse efter vandløbslovens § 37. Vandløbsrestaureringer behandles efter §§ 23-29 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og –restaurering m.v.

Ifølge bekendtgørelsens § 25 skal projektet sendes i offentlig høring i 8 uger.

Bemærkninger til projektet sendes skriftligt til Svendborg Kommune, natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge eller til kulturogplan@svendborg.dk.

Høringssvar skal være modtaget senest mandag den 10. november 2014 kl. 15.00.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 6223 3441.

Nærmere oplysninger kan findes i høringen.