Svendborgs virksomheder har styr på affaldet

-    Vi er glade for at kunne konstatere, at langt de fleste har rigtigt godt styr på deres affald. Det er positivt. Samtidig har det også givet anledning til almindelige tilsyn på en række virksomheder”, fortæller Trine Thorup, akademiingeniør i Svendborg Kommune. 
Besøgene var en del af et kampagnetilsyn på en række virksomheder i Svendborg kommune. Formålet var at undersøge, hvordan virksomhederne håndterer deres affald. 

De sidste 25 pct. af virksomhederne, der blev besøgt havde derimod behov for et nyt besøg.
-    Det handler om, at de typisk ikke opbevarer deres spildolie og kemikalier på en forsvarlig måde. De får en indskærpelse om, at de skal bringe tingene i orden, når vi kommer på besøg næste gang, siger Trine Thorup


Miljølovgivningen betyder, at en del af virksomhedsbesøgene skal ske uanmeldt. Alligevel er der blandt virksomhederne tilfredshed med besøgene:
-    Mange vil nok tro, at virksomhederne opfatter et uanmeldt tilsyn fra kommunen, som ret forstyrrende. Det er ikke tilfældet. Vi oplever faktisk, at langt de fleste virksomheder er glade for at se os. Besøgene giver også anledning til en god dialog om andre forhold end affald, og det sætter vi, såvel som virksomhederne pris på, siger Trine Thorup.