Radon

Radon er en radioaktiv gas, der siver op fra jorden og kan trænge ind i huse gennem revner i husets konstruktioner. Har man for meget radon i hjemmet, er det sundhedsfarligt. Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 lungekræfttilfælde hvert år kan relateres til radon.
Svendborg er et af de steder i landet, hvor der ifølge Sundhedsstyrelsen er forhøjet risiko for radon. Derfor er der ekstra god grund til at få målt, om man har for meget radon i sin bolig.

”Vi ved fra en Gallup-undersøgelse, at det kun er hver femte dansker, der har et godt kendskab til radon, og selv blandt disse er der en stor del, der ikke har fået målt, om de har for meget radon i hjemmet.

I området omkring Svendborg Kommune har undergrunden en større koncentration af radon, end de fleste andre steder i landet. Heldigvis er det noget, man kan gøre ved problemet.

Fakta om radon:
Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, der forekommer overalt. I luften udenfor udgør den ikke noget problem, men indenfor i husene samles den. I hvert femte hus i en sådan grad, at den når over den referenceværdi på 100 becquerel pr. kubikmeter (100 Bq/m3), som WHO har anbefalet. Radon kan være farligt, når det indåndes. Det kan skade cellerne i lungerne og bidrage til udvikling af lungekræft.
Kilde: Sundhedsstyrelsen mfl.

Fakta om Radonfrithjem.dk
Realdania står bag kampagnen Radonfrithjem.dk. Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 lungekræfttilfælde hvert år kan relateres til radon. Målet med kampagnen er, at folk får målt deres radonniveau, og at de gør noget ved det, hvis det viser sig, at radonkoncentrationen er for højere end det anbefalede niveau.

Læs mere om radon: https://www.bolius.dk/radon-i-boligen