Svendborg og Realdania i fælles indsats mod radon

Svendborg Kommune og Realdania lancerer lokal kampagne for at få boligejerne i kommunen til at måle radon i hjemmet.

Radon er en radioaktiv gas, der siver op fra jorden og kan trænge ind i huse gennem revner i husets konstruktioner. Har man for meget radon i hjemmet, er det sundhedsfarligt. Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 lungekræfttilfælde hvert år kan relateres til radon.
Svendborg er et af de steder i landet, hvor der ifølge Sundhedsstyrelsen er forhøjet risiko for radon. Derfor er der ekstra god grund til at få målt, om man har så meget radon, at man bør gøre noget ved det.

Realdania og Svendborg Kommune har derfor taget fælles initiativ til en lokal informantionskampagne, der i første omgang skal øge boligejernes kendskab til radon og dernæst har til formål at motivere boligejerne til at få foretaget en måling. Den lokale kampagne ligger i forlængelse af Realdanias landsdækkende informationskampagne om radon, radonfrithjem.dk.

”Vi ved fra en Gallup-undersøgelse, at det kun er hver femte dansker, der har et godt kendskab til radon, og selv blandt disse er der en stor del, der ikke har fået målt, om de har for meget radon i hjemmet. Det vil vi gerne ændre på, og derfor er vi glade for, at Svendborg, der er et af de steder i landet, hvor der er meget radon, har sagt ja til sammen med os at gøre en aktiv indsats,” siger Lennie Clausen, der er programchef i Realdania og ansvarlig for radonfrithjem.dk.

I Svendborg Kommune glæder man sig over det nye, fælles initiativ.

”I området omkring Svendborg Kommune har undergrunden en større koncentration af radon, end de fleste andre steder i landet. Heldigvis er det noget, man kan gøre noget ved. Vi håber, at samarbejdet med Realdania, kan hjælpe mange på vej til at få foretaget en måling,” siger Henrik Nielsen, formand for Erhvervs- Beskæftigelses- og Kulturudvalget.

I første omgang har kommunen og Realdania lavet en fælles folder.  Folderen fortæller mere om radon, om sundhedsrisikoen, der er forbundet med at have for meget radon i hjemmet og hvad der kan gøres for at modvirke det.

Folderen omdeles til alle husstande i Svendborg Kommune, og kan desuden downloades på kommunens hjemmeside. Derudover sætter Realdania fokus på problemet lige nu med en landsdækkende kampagne.

Fakta om radon:
Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, der forekommer overalt. I luften udenfor udgør den ikke noget problem, men indenfor i husene samles den. I hvert femte hus i en sådan grad, at den når over den referenceværdi på 100 becquerel pr. kubikmeter (100 Bq/m3), som WHO har anbefalet. Radon kan være farligt, når det indåndes. Det kan skade cellerne i lungerne og bidrage til udvikling af lungekræft.
Kilde: Sundhedsstyrelsen mfl.

Fakta om Radonfrithjem.dk
Realdania står bag kampagnen Radonfrithjem.dk. Sundhedsstyrelsen anslår, at 300 lungekræfttilfælde hvert år kan relateres til radon. Målet med kampagnen er, at folk får målt deres radonniveau, og at de gør noget ved det, hvis det viser sig, at radonkoncentrationen er for højere end det anbefalede niveau.
Kilde:  www.radonfrithjem.dk

Læs folderen "Har du for meget radon?"

Yderligere oplysninger
Anders Tang Kjærved
Afdelingsleder, Erhverv, Bolig og Natur
62 23 30 67 / 29 37 20 24

Henrik Nielsen
Formand, Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget
23 92 49 79