Spangebæk

Stensætning i Spangebæk ved Sterrebyvej 7, 5762 Vester Skerninge

Svendborg Kommune har givet tilladelse til at reparere og udvide stensætningen i det offentlige vandløb Spangebæk ved pumpestationen på adressen Sterrebyvej 7, 5762 Vester Skerninge.

Stensætningen er en vandløbsregulering og kræver derfor tilladelse efter vandløbsloven, vurdering efter planloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Nærmere oplysninger kan findes i afgørelsen.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 6223 3476.

Klagefrist på afgørelsen er den 28. september 2015.