​​​​​​​Officiel åbning af det nye Bibliotek og Borgerservice

Torsdag den 24. januar 2019 markeres det nye Bibliotek og Borgerservice med et åbningsarrangement kl. 9 til 10. Bibliotek og Borgerservice har været i drift siden midten af december, og nu sker den officielle indvielse.

Borgerservice flyttede fra Rådhuset til Biblioteket i december som en del af en større lokale-rokade i Svendborg Kommune.

Det har været et vigtigt hensyn, at Borgerservice også fremover bliver i Centrum af byen. Bofællesskabet med biblioteket gør det muligt at samle flere typer af service i et hus, der i forvejen tager imod mange af byens borgere hver dag.

Udvalgsformand Pia Dam udtaler:

Alle ved det er sparetid i Svendborg Kommune. Derfor er jeg rigtig glad for at det er lykkedes at skabe nye gode rammer for Borgerservice, hvor kommunens ansigt udadtil kan blive i Centrum af byen, i et hus der i forvejen tager imod mange af byens borgere hver dag.

I Biblioteket har man rykket sammen og fundet nye måder at indrette sig på, så der bliver plads til Borgerservice. Og man glæder sig til at huset bliver brugt af endnu flere borgere.

Udvalgsformand Lars Erik Horneman udtaler:

Der er fundet rigtig gode løsninger på sammenflytningen af biblioteket og Borgerservice. Og borgere der henvender sig til Borgerservice vil også møde biblioteket. Det bliver spændende at se, om flere så tager i mod bibliotekets mange kulturtilbud.

Borgerservice yder den samme service som hidtil. Personalet medbetjener i de digitale løsninger og udsteder pas, kørekort og NemID ganske som før flytningen. Samtidig øges mulighederne for tidsbestilling, så man ikke behøver vente. Men venter man, er der mulighed for at benytte Biblioteket imens.

Afdelingsleder i Borgerservice, Birgit Bondesen, udtaler:

Efterhånden foregår en stor del af borgernes kontakt med kommunen digitalt ved selvbetjening, og det er mange mennesker glade for. Men det er vigtigt, at vi er der for borgerne som et menneskeligt ansigt, og yder service med et smil når der er brug for det. Vi er glade for at borgerne har fundet vej til os Svinget 1 efter vi flyttede i december.

Der er indrettet et særligt område til medbetjening og IT vejledning. Det nye borgerguide område rummer både medbetjening ved Borgerservice personalet, og digital hjælp ved bibliotekets mange frivillige. På den måde er håbet, at endnu flere borgere vil opleve at være støttet og hjulpet i den digitale hverdag.

Biblioteket er stadig bibliotek

Biblioteket er stadig bibliotek som vi kender det, men på et lidt mindre areal. Der er arbejdet meget med den fysiske indretning, lys og farveskala. Husets nye indretning tager højde for, at det er så nemt som muligt at orientere sig i hvad der er bibliotek og hvad der er Borgerservice.

Leder af biblioteket, Berit Sandholdt Jacobsen, udtaler:

I de fleste kommuner er der en eller anden form for arbejds- eller lokalefællesskab mellem bibliotek og Borgerservice. Nu er der lokalefællesskab i Svendborg og mit ønske er at borgerne efter et besøg på Svinget 1 oplever at de får service udover det de regnede med.

Yderligere oplysninger:

Birgit Bondesen: 51 55 14 85.

Berit Sandholdt Jacobsen: 29 64 53 08