Offentligt udbud på Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til Svendborg Kommune

Offentligt udbud på Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til Svendborg Kommune

Offentligt udbud på Lovpligtig kommunal rottebekæmpelse til Svendborg Kommune, Udbudsbekendtgørelse nr. 2018/S 237-541698.

Udbuddet er opdelt i 3 delaftaler:

Delområde 1, Effektiv lovpligtig kommunal rotte bekæmpelse efter anmeldelse.
Forventet volumen på ca. 2.800 årlige anmeldelser.

Delområde 2, Lovpligtig kommunal weekend og helligdagsbekæmpelse.
Skønnet volumen på 52 årlige anmeldelser i vagten.

Delområde 3, Lovpligtig tilsyn af ejendomme.
Forventet årligt tilsyn af ca. 500 ejendomme.

Den estimerede volumen er alene vurderet ud fra tidligere års antal og forventet fremtidig aktivitet. Volumen er således ikke bindende for Svendborg Kommune.

Tidsplanen for udbuddet er som følger:

Offentliggørelse:          

7. december 2018

Spørgefrist:

10. januar 2019 kl. 12:00

Svarfrist:

14. januar 2019

Tilbudsfrist:

21. januar 2019 kl. 12:00

Offentliggørelse af resultatet af udbuddet efter indhentning af dokumentation:

Uge 7

Derefter afholdes 10 dages standstill-periode, hvorefter aftalen kan underskrives.

 

Leveringsstart:

1. april 2019

 

Kontrakten udbydes for en 4-årig periode med kontraktstart den 1. april 2019.

Kontrakten er fra Ordregivers uopsigelig det første år. Herefter kan Ordregiver opsige kontrakten med 3 måneders varsel.

Udbudsmaterialet kan tilgås ved følgende link via udbudssystemet Mercell:

https://permalink.mercell.com/96389184.aspx