Nyvej 25

Nyvej 25, 5762 Vester Skerninge

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af 60 m2 carport og 74 m2 depot samt 16 m2 tilbygning til enfamiliehus på matr. nr. 42-h, Ulbølle By, Ulbølle.

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Byg, Plan og Erhverv, tlf. 62 23 33 33

Afgørelsen efter planloven kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes til Byg, Plan og Erhverv, Ramsherred 5, 5700 Svendborg eller gerne digitalt til byg@svendborg.dk. Vi videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden

Dokumenter:

Se afgørelsen nedenfor

Offentliggjort den 9. oktober 2014
Klagefrist til og med den 6. november 2014