Nytårskur for de frivillige sociale foreninger

Nytårskur for de frivillige sociale foreninger

Social- og Sundhedsudvalget holder nytårskur for de frivillige sociale foreninger

De frivillige sociale foreninger vi har her i kommunen gør en kæmpe indsats. Både i arbejdet med at engagere borgere i frivilligt arbejde og i arbejdet med at skabe tilbud til de borgere, der ikke har det nemt i livet - og som har brug for steder at gå hen, få hjælp og blive en del af fællesskabet. De gør det rigtig godt og det vil vi gerne sige tak for - siger Hanne Klit, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune.

Mandag den 21. januar 2019 lægger Café Aroma endnu engang lokaler til Social- og Sundhedsudvalgets årlige nytårskur for de frivillige sociale foreninger i Svendborg Kommune. Nytårskuren er både hyggelig og uformel og en god anledning for udvalget til at møde foreningerne og anerkende det frivillige sociale arbejde. I år indeholder programmet blandt andet et spændende oplæg af læge Bo Egelund, der vil fortælle om erfaringer fra byen Frome i England om samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundet. Hvordan borgerne aktivt inddrages i arbejdet med at skabe sammenhængskraft og øget trivsel i byen. Nytårskuren giver også anledning til, at foreningerne får lejlighed til at hilse på hinanden og dele erfaringer på tværs.

I sensommeren 2018 var flere af kommunens byrådspolitikere i praktik i forskellige frivillige sociale foreninger. Et initiativ, som foreningen Kontakt mellem Mennesker - Svendborgs lokale Frivilligcenter stod bag som en del af fejringen af den nationale frivilligdag ”Frivillig Fredag”. Hanne klit, der selv deltog, siger - Vi var ude og være en del af det arbejde, der foregår i foreningerne, hvilket var en rigtig god måde at få et godt indblik. Jeg fik selv et billede af, hvad det betyder for et menneske, der har det svært, at blive mødt med nærvær af en frivillig. Og på den anden side også et billede af, at ønsket om at gøre en forskel for andre, er en stærk drivkraft for frivillige.

Social- og Sundhedsudvalget behandler hvert år ansøgninger til kommunens §18 midler til det frivillige sociale arbejde. Og her viser der sig et tydeligt billede. Der er både en stor gruppe af foreninger der stabilt, år efter år, laver frivillige indsatser til mange forskellige målgrupper. Og der er hvert år nye ansøgere - nye foreninger og initiativer, der ønsker at have base i Svendborg Kommune. Det betyder, at paletten af muligheder er stor for dem, der gerne vil gøre en forskel som frivillige. Og at der er en mangfoldighed af frivillige sociale indsatser med tilbud for alle målgrupper lige fra nyfødte til ældre.  

For yderligere information kontakt:

Hanne Klit, formand for Social- og Sundhedsområdet, telefon 24 88 70 75

Bodil Kristensen, brobygger på frivilligområdet, telefon: 24 76 00 49