Ny digital platform til den åbne skole i Svendborg

Ny digital platform til den åbne skole i Svendborg

Svendborg Kommune har lanceret den digitale platform skolelab.dk, der skal gøre det lettere at få skolen ud i virkeligheden og virkeligheden ind i skolen. 
Konceptet hedder Den åbne skole og er en gave til eleverne.

På platformen skolelab.dk har alle, der ønsker at samarbejde med skolerne i Svendborg, mulighed for at præsentere sit tilbud.

Den åbne skole kan være mange ting. Det kan f.eks. være et samarbejde mellem en skole og idrætsforening, hvor foreningens instruktører varetager en del af idrætsundervisningen i samarbejde med læreren. Det kan også være en skoleklasse, der samarbejder med det lokale museum om historieundervisningen, med en kunstner i håndværk og design eller med en privat virksomhed i innovation og entreprenørskab.

Ifølge Søren Østergaard, der forsker i ungdomskultur ved Center for Ungdomsstudier, er der et stort potentiale i Den åbne skole:

- Det er en gave, fordi elever har brug for forskellige læringsrum og forskellige læringsstile for at være motiverede og læringsparate. Det kan i høj grad også være en gave for 12-tals-piger, der har brug for at blive udfordret udenfor deres komfortzone.

Også formand for Udvalget for Børn og Unge, Mette Kristensen glæder sig over de mange samarbejdspartnere, der allerede har budt sig til:

- De mange samarbejder på kryds og tværs understøtter målet om, at alle børn og unge skal blive så dygtige, som de kan. Den åbne skole er med til at motivere eleverne, med til at skabe en sjov og varieret skoledag og er med til at præsentere ny viden på nye måder.

Et studie fra Center for Ungdomsstudier har samtidig kigget på, hvad eleverne synes om Den åbne skole og samarbejdet med idrætsforeninger. Hele 81 % af eleverne siger, at det er sjovt at blive undervist af en instruktør fra en idrætsforening, og 40 % af eleverne siger, at de lærer mere. Samtidig er 23 % af eleverne startet på en ny idræt, som de er blevet præsenteret for i Den åbne skole. Det viser, at Den åbne skole også kan være med til at give eleverne nye interesser og være med til at rekruttere nye medlemmer til foreningerne.

Skolelab.dk blev lanceret ved arrangementet Boost Den åbne skole, hvor skoler og samarbejdspartnere havde mulighed for at mødes ansigt til ansigt og tale om mulighederne for samarbejde.

Alle der ønsker at samarbejde med skolerne opfordres til at dele deres idéer og tilbud på www.skolelab.dk.

Yderligere oplysninger:

 

Mette Kristensen                                                                                                                             

Fmd. Udvalget for Børn og Unge                                                  

Svendborg Kommune                                           

Tlf. 24 42 00 69    

 

Line Skov Høst                                                                                     

Konsulent, Skoleafdelingen                              

Svendborg Kommune                                      

Tlf. 24 60 30 16