Link til byg og bo

Midlertidig indefrysningsordning grundskyld 2018-2020

Nedenstående gælder alle boligejere der betaler ejendomsværdiskat. Bemærk at indefrysningsordningen dog alene omfatter grundskyld.

Som en del af forliget om fremtidens boligbeskatning besluttede et bredt politisk flertal i folketinget, at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020. Det betyder, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til året før automatisk indefryses. 

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden som overstiger 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan man ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri lånet i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Hvis man har fået et indefrysningslån, vil det fremgå af ejendomsskattebilletten. Det betyder, at beløbet hverken kan eller skal betales nu. Lånebeløbet svarer til stigningen i grundskyld og er fratrukket opkrævningen.

Det indefrosne beløb skal indfries, hvis ejendommen skifter ejer. Sælger modtager automatisk opkrævningen fra kommunen samt en opgørelse af lånet.

Overtager ejers ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Alle ejere vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år. Årsopgørelsen fremsendes i starten af året.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside www. skm.dk. Der ligger en nyhed fra 1.juni ”Boligejere får automatisk indefrosset grundskyldsstigninger. ”

Ejendomsskattekontoret
Svendborg kommune