Mere madglæde i skolerne i Svendborg

Mere madglæde i skolerne i Svendborg

Svendborg Kommune har modtaget mere end 780.000 kr. fra Undervisningsministeriet til at styrke maddannelsen på kommunens fire LOMA-skoler. Det skal ske i tæt samarbejde med lokale aktører

LOMA er en forkortelse for LOkal MAd. Formålet er dels at fremme sundhed, læring og trivsel blandt eleverne og dels at bidrage til en bæredygtig udvikling i lokalområdet. Svendborg Kommune har fire LOMA-skoler: Ungeskolen Nymarkskolen og de tre fødeskoler Thurø Skole, Tved Skole og Ørkildskolen.

Et nyt projekt skal være med til at styrke maddannelsen og arbejdet med madkultur på alle fire skoler endnu mere. Samtidig skal arbejdet munde ud i undervisningsmateriale og inspiration til landets øvrige skoler. Projektet hedder ”Den madkulturelle mulepose til rejsen fra 0.-9. klasse”.

Formålet er at udvikle et sammenhængende læringsforløb fra 0.-9. klasse på tværs af de fire skoler. Omdrejningspunktet for forløbet er ”åben skole samarbejder”, hvor skolerne samarbejder med lokale aktører, fx landmænd eller andre fødevareproducenter, om udviklingen af praksisnære undervisningsmaterialer. Samtidig vil skolerne have øget fokus på, hvordan det at spise sammen kan styrke relationer og fællesskaber.

 

Tilskuddet glæder formand for Børne- og Ungeudvalget, Henrik Nielsen:

- Det er i den grad en gave af de store, vi har fået her. Maddannelsen er en vigtig del af børn og unges generelle dannelse. Udover at gode madvaner understøtter børnenes fysiske sundhed, er gode måltidsvaner også vigtige for den generelle dannelse og de sociale relationer, man er en del af. At vi så både kan styrke det og vores samarbejde med lokale aktører i den åbne skole glæder mig meget.

 

Også på skolerne vækker det glæde, at ministeriet har valgt at imødekomme kommunens og skolernes ansøgning:

- Vi er meget glade for, at vi nu får mulighed for at udvikle endnu mere på vores LOMA-guide. LOMA giver os både mulighed for at arbejde tværfagligt, som når vi blander LOMA med matematik og omregner mængdeforhold og opskriftstørrelser, og det giver os gode muligheder for at udforske den åbne skole endnu mere. Alt sammen er med til at skabe en endnu mere varieret skoledag for vores elever, siger Palle Pors, der er skoleleder på Ørkildskolen.

 

Projektet løber fra 1. januar 2018 til 31. december 2019 med skoleåret 2018/2019 som pilotår.

 

Yderligere oplysninger:

Henrik Nielsen
Fmd. for Børne- og Ungeudvalget

Tlf: 2392 4979

 

Helle Hansen
Skolechef 

Tlf. 3017 6512

 

Birgit Villebro
Skoleleder Nymarkskolen

Tlf. 6223 6204

 

Palle Pors
Skoleleder Ørkildskolen

Tlf. 2488 6349

 

Birthe Christensen
Skoleleder Tved Skole

Tlf. 6223 6130

 

Annemette Sodtmann Laursen
Skoleleder Thurø Skole
Tlf. 2910 3841

 

De fire LOMA-skoler i Svendborg kommune

Nymarkskolen, en ungeskole med 7.-10. klasse, blev LOMA-skole i 2013
I et netop afsluttet projekt for perioden 2015-2017, støttet af Nordea-fonden, er LOMA udbredt til yderligere tre skoler i Svendborg Kommune: Ørkildskolen, Tved Skole og Thurø Skole, som alle er grundskoler for 0.-6. klasse og fødeskoler til Nymarkskolen