Kursus i aktiv læring på Byhaveskolen

For tredje gang afholder Byhaveskolen i Svendborg kursus i metoden Aktiv Læring. Det er en metode til brug for elever med et udviklingspotentiale fra 0-48 mdr.

Kurset har deltagere fra Fyn og Sjælland.  Kurset foregår i dagene 5.- 7. maj.

Aktiv Læring er en metode for elever med langsom læringstakt. Det centrale element i undervisningen handler om, at kortlægge elevens funktionsniveau på rigtig mange områder. Derefter skal der etableres et miljø for læring, der kan motivere elevens egen aktivitet på det niveau, som eleven er på.

Eleven bliver motiveret for at øve sig. Eleven lærer gennem sin egen aktivitet.

- Vi har oplevet en markant fremgang for vores elever med multiple funktionsnedsættelser, siden vi systematisk indførte metoden på skolen. Vi har en vision om at denne metode også ville være særdeles relevant på småbørnsområdet også for helt almindelige institutioner, idet metoden er baseret på at alle børn kan lære og at alle børn lærer på samme måde, siger Anette Morell Bøstrup, viceskoleleder på Byhaveskolen.

Kurset ledes af Astrid Årdal, fra Institutt for Aktiv Læring, Oslo, der har stor erfaring på området.

 

         Yderligere oplysninger: Annette Morell Bøstrup, viceskoleleder, 62 23 61 44