Indstil din kandidat til Svendborg Musikudvalg

Carl Nielsen 150 år - Maskerade dag - Fotograf: Mads Claus Rasmussen

Indstil din kandidat til Svendborg Musikudvalg

Der er nu åbent for indstilling af kandidater til Svendborg Musikudvalg.

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at der med virkning fra 1. januar 2019 nedsættes et kommunalt musikudvalg. Musikudvalget har til opgave at fremme musiklivet i Svendborg Kommune og medvirke til at samordne og styrke den musikalske virksomhed.

Konkret skal Musikudvalget:

 • Fremme alsidighed, kvalitet og fornyelse i overensstemmelse med kommunens musikpolitik
 • Rådgive og informere foreninger, organisationer og enkeltpersoner i musikpolitiske spørgsmål
 • Rådgive og inspirere Kultur- og Fritidsudvalget i musikpolitiske spørgsmål
 • Udmønte kommunens årlige rammebeløb til musikaktiviteter i overensstemmelse med retningslinjer godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget
 • Musikudvalget udarbejder, til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, retningslinjer for uddeling af tilskud

Vil du, eller én du kender, være med til at sætte dagsordenen for musikpolitikken i Svendborg Kommune til glæde og gavn for hele musiklivet, er det nu muligt at indstille kandidater til Svendborg Musikudvalg. Musikudvalget består af syv musikkyndige borgere indenfor flg. kategorier:

 • Professionelle udøvere indenfor jazz, blues og folk/folkemusik
 • Professionelle udøvere indenfor rock, pop, urban og elektronisk musik
 • Professionelle udøvere indenfor klassisk musik, herunder kirkemusikken
 • Kommunens amatørmusikliv med bredt kendskab til hele amatørområdet
 • Kommunens spillesteder
 • Publikum
 • Det siddende Svendborg Musikråd

Det er Kultur- og Fritidsudvalget, der udpeger de syv medlemmer, og en personlig suppleant for disse, på baggrund af de indsendte indstillinger. Medlemmerne udpeges for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021

Du indstiller din kandidat ved at udfylde skemaet her - for at din indstilling kommer i betragtning, skal hele skemaet udfyldes. 

Du kan sagtens indstille mere end én kandidat, du skal blot udfylde et skema pr. person. Du skal være opmærksom på, at kandidaten skal have accepteret indstillingen, før vedkommende kan indstilles. Bemærk at du skal starte forfra, hvis du lukker skemaet ned undervejs.