Hvilket ældreliv ønsker du?

Hvilket ældreliv ønsker du?

Vil du være med til at sætte dit præg på fremtidens ældreliv i Svendborg Kommune? Svendborg Kommune afholder torsdag den 24. oktober 2018 det første af fem borgermøder for fremtidens ældreliv. Temaet på dette møde er ’Det vi skaber sammen’. På mødet vil læge Bo Egelund fortælle om aktivt medborgerskab og der vil være oplæg og diskussioner om frivillighed.

Der afholdes i løbet af efteråret i alt fem borgermøder, hvor alle har mulighed for at dele deres tanker og holdninger med Svendborg Kommune.

-Ældreområdet er i forandring og udfordret af blandt andet økonomiske rammer og befolkningssammensætning. Derfor er det vigtigt, at vi ser på hvordan vi også fremadrettet kan være med til at understøtte det gode ældreliv i kommunen, siger formand for Social og Sundhedsudvalget Hanne Klit.

På baggrund af ældrekonferencen i foråret 2018 er der udvalgt fem hovedområder for Fremtidens Ældreliv. Og det er i den forbindelse, at der afholdes fem borgermøder. Det er gratis at deltage og der er ingen tilmelding.

De 5 borgermøder

Borgermøde: Det vi skaber sammen

25. oktober kl. 16 - 18

Rådhuskantinen

Ramsherred 5

Inspirerende oplæg fra læge Bo Egelund, om aktivt medborgerskab i den engelske by Frome. Hvordan bliver ”os” og ”dem” i stedet til et VI - der sammen skaber – det bedst mulige liv for os alle i Svendborg kommune?

 

Borgermøde: Syg og/eller døende i eget hjem

29. oktober kl. 16.30 - 18

Fremtidsfabrikken

Jessens Mole 11

Lokale ’Fremsynet’

Skulle du blive alvorligt syg, hvad vil så være vigtigt for dig? – Og hvad vil være vigtigt for dig som pårørende?

 

Borgermøde: Professionelle og faglige medarbejdere

8. november kl. 16 - 18

Sosuskolen

A. P. Møllersvej 39

Hvad er dine ønsker til fremtidens medarbejdere på ældreområdet? Hvad skal der til for at fastholde medarbejdere, og hvordan rekrutteres nyt fagligt og engageret personale i forhold til fremtidens udvikling?

 

Borgermøde: Det Gode Liv

13. november kl. 16 - 18

Bølgen

Svendborg Idrætscenter

Ryttervej 70

Kom op oplev Jacob Birkler, tidligere formand for etisk råd, give sit bud på det gode ældreliv. Et inspirerende oplæg, der vil give stof til eftertanke.

 

Borgermøde: Boformer

15. november kl. 15.30 - 18

Bølgen

Svendborg Idrætscenter

Ryttervej 70

Max Pedersen, der forsker i seniorbofællesskaber, holder oplæg om boformer. Kom og vær med til at præge udviklingen og kom med ideer til et godt og trygt hjem.

Du kan læse mere på www.svendborg.dk/masterplan

 

Yderligere information:

Formand for Social og Sundhedsudvalget

Hanne Klit

Telefon: 24 96 91 41

 

Ældrechef i Svendborg Kommune

Kirsten Vie

Telefon: 24 88 69 00