Hvem skal have Handicapprisen 2018?

Hvem skal have Handicapprisen 2018?

Svendborg Kommunes Handicapråd har valgt, at temaet for årets handicappris skal være ”Børn og Unge og Inklusion – særligt med fokus på private/frivillige initiativer”. Valget af årets tema harmonerer godt med kommunens Handicappolitik – hvoraf det bl.a. fremgår (citater fra Handicappolitikken):

”Svendborg Kommune ønsker at understøtte mennesker med funktionsnedsættelses deltagelse og inklusion i de tilbud, der er på sundhedsområdet.”

”Svendborg Kommune skaber et inkluderende miljø, hvor mennesker med funktionsnedsættelse har mulighed for deltagelse, læring og udvikling…”

”Kulturelle aktiviteter og fritidsliv kan give den enkelte gode oplevelser, udfordringer og mulighed for at udvikle sig som menneske og samfundsborger. Det er derfor vigtigt, at alle har adgang til at kunne deltage aktivt i sådanne fællesskaber.”

Vi vil derfor gerne høre fra dig, hvis du kender en person, en forening, en organisation eller en helt fjerde, der har gjort en særligt indsats i forhold til inklusion af handicappede børn og unge, og som derfor fortjener at modtage Handicapprisen 2018.

Har du nogle forslag, så send dem med begrundelse for indstillingen til pia.holm@svendborg.dk senest søndag den 30. september 2018.

Prisen uddeles mandag den 3. december 2018

 

Yderligere informationer

Formand for Handicaprådet Inge Ahl, 2849 2149

Næstformand for Handicaprådet Mette Kristensen (V), 2442 0069