Miljø og vand - Arbejder du indenfor miljø, landbrug eller vand kan du finde alle relevante oplysninger og regulativer her. Blandt andet om afskaffelse af industriaffald, vandløb og støjende/støvende aktiviteter.

Hørup Å - Reguleringssag fra st. 4.500 til st. 3.000 m

Svendborg Kommune har behandlet en ansøgning fra 6 lodsejere vedrørende regulering af Hørup Å. Projektet der søges omhandler oprensning af Hørup Å på en strækning fra st. 4.500 til st. 3.000 m samt etablering af et sandfang på strækningen.

Oprensning og etablering af sandfang i et vandløb kræver en tilladelse efter § 3 i bekendtgørelse om regulering- og restaurering. ifølge benkendtgørelsens §15 skal projektet sendes i offentlig høring i 4 uger.

Bemærkninger til projektet skal sendes skriftligt til Svendborg Kommune, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge eller til kulturogplan@svendborg.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf: 62 23 34 22

Nærmere oplysninger og kortbilag kan findes i høringen.