Handicapkørsel skal revisiteres

Handicapkørsel skal revisiteres

Alle borgere, der har handicapkørsel (også kaldet svært bevægelseshæmmet kørsel (SBH)) skal revisiteres.

Alle borgere i Svendborg Kommune der i dag har ordningen, vil omkring uge 44 modtage et brev, samt et nyt ansøgningsskema, som de skal udfylde og returnere til Trafik og Infrastruktur. Vi behandler ansøgningerne hurtigst muligt og fremsender afgørelsen på visiteringen til borgeren. Vi gør opmærksom på, at den ordinære svarfrist på 14 dage, ikke kan overholdes i denne periode.

Det betyder, at alle borgere i ordningen skal ansøge om ordningen på ny inden den 23. november 2018. De borgere der ikke genansøger inden denne dato, vil få deres kørselsordning lukket.”

Er der spørgsmål, så kontakt os på tlf. 6223 3535.