Gravvængevej 10, 5882 Svendborg

Svendborg Kommune har givet tilladelse til krydsning af Afløb fra Sortebjerg Vænge, matrikelnummer 17h Brudager By, Brudager, ved Gravvængevej 10.

Krydsningen vil blive udført med en styret underboring i minimum 1 meters dybde under vandløbsbunden.

Nærmere oplysninger om afgørelsen kan fås hos Natur og Klima på tlf. 62233476.

Der er adgang til aktindsigt i sagen jf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om fri adgang til miljøoplysninger.

Klage over afgørelsen sendes til Svendborg Kommune, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge eller kulturogplan@svendborg.dk

Klagen skal være skriftlig og skal være indgivet senest d. 20. oktober 2014 kl. 15.00.