Fredskovvej 5, 5883 Oure - Tilladelse til vandindvinding

Svendborg Kommune har meddelt forlængelse af vandindvindingstilladelse på Fredskovvej 5, 5883. Vandindvindingstilladelsen gives på 10.000 m3 årligt. Vandindvindingens formål er drypvanding af frugttræer. Tilladelsen gives for en tidsbegrænset periode på 15 år med udløb maj 2032.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 9. maj 2017, jf. klagevejledning i tilladelsen.