Flygtningeforældre: Fantastisk kursus

Flygtningeforældre: Fantastisk kursus

Pressemeddelelse

 

Svendborg Kommunes Interkulturelle Team har succes med kursus for flygtningeforældre

”Det har været en fantastisk oplevelse. Vi har fået et nyt netværk med nye mennesker, ny viden om børn og unge og hvordan vi skal navigere i det danske samfund”.

”Vi er kommet tættere på danskere, ved at finde ud af hvordan danskerne lever”.

To verbale roser fra forældre, der har deltaget i det første forældre-kursus for flygtningeforældre i Svendborg Kommune.

Det er Interkulturelt Team i Svendborg Kommune, der står bag forældre-kurserne. Ideen med kurserne er, at give flygtningeforældrene et kendskab til, hvordan det er at være forældre i Danmark.

- Det er ikke et spørgsmål om, hvad der er rigtigt eller forkert, men formålet med forældrekurset er at øge forældrenes viden i forhold til familielivet og forældrerollen i Danmark.
Formålet med kurset er at støtte forældrenes evne til at varetage rollen som forældre i et nyt land. Vi forsøger at vise dem, hvordan de kan bidrage på en positiv måde, så de er med til at sikre, at deres børn trives og udvikles i Danmark, Susan Viborg, underviser på kurset og familiekonsulent i Svendborg Kommune.
- Samtidig får de kendskab til de danske normer og muligheder, som børnene får i Danmark, tilføjer hun .

På kurset får kursisterne et godt kendskab til hvilke forventninger, det danske samfund har til forældre i Danmark. Kurset indeholder fem temaer: Danmark – Et Nyt Land; Sundhed og Sygdom; Familieliv og Børneliv; Dagtilbud, Skole, Uddannelse og Ungeliv; og Ansvar For Eget Liv.

Alle kursisterne  fra Syrien – på det første kursus var glade for at have været med.

Tilbagemeldingerne fra de første deltagere var positive. Især det at kurserne bliver tolket nævnes som en god ting. Andre peger på, at der er for få tilsvarende kurser for flygtninge-forældre.

Som en af de deltagende mødre opsummerede kurset:

Forældrekurset har gjort vores vej til danskerne kortere, konkluderer en mor.

Et nyt kursus starter om kort tid.

Yderligere oplysninger hos en af de tre familiekonsulenter, der er ansvarlig for kurserne:

Susan Viborg, 30 17 65 91

Farid Hotak, 30 17 65 93

Hamid Bouhrouje Pedersen, 21 79 39 18