Finanseringskatalog og høringssvar for 2019

Økonomiudvalget besluttede den 23. januar 2018 tilrettelæggelsen af budgetproceduren for budget 2019, herunder at der skal udarbejdes et finansieringskatalog på i alt 134 mio. kr.

Der er tale om et finansieringskatalog i en størrelsesorden, der giver mulighed for, at der politisk kan prioriteres i de forslag administrationen lægger frem.

Det er administrationen, som har udarbejdet finansieringskataloget. I marts måned er forslagene koordineret og kvalitetssikret på tværs af fag- og udvalgsområder. I april måned er forslagene forelagt de respektive fagudvalg til orientering efterfulgt af høring. Høringsperioden er på 3 uger.

Finanseringskatalog og høringssvar 2019