EU-udbud på byrum og klimatilpasning i Svendborg Havn - Den Blå Kant projektkonkurrence

EU-udbud på byrum og klimatilpasning i Svendborg Havn - Den Blå Kant projektkonkurrence

Svendborg Kommune inviterer med et offentligt udbud tværfaglige teams til at ansøge om prækvalifikation for deltagelse i Den Blå Kant-projektkonkurrence. Projektkonkurrencen skal give bud på fremtidens byrum, byliv og klimatilpasning af Svendborg Havn.

 

Den Blå Kant er et funktionelt og arkitektonisk sammenhængende projekt, der forbinder havnen fra Christiansmindestien i nordøst til Den Runde Lystbådehavn mod sydvest. Via stier, kajer, promenader og opholdsrum med rekreative aktiviteter og oplevelser skal Den Blå Kant skabe offentlig tilgængelighed, forbindelse og byliv hele havnen rundt. Den Blå Kant skal samtidig sikre havnen og den omkringliggende by mod højvande og skybrud.

Via linket her finder du udbudsannoncen til projektkonkurrencen