Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020

Byg og bo

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020

Nedenstående gælder alle boligejere der betaler ejendomsværdiskat – dvs. alle ejere der er registreret ejere med cpr. nr. Bemærk at indefrysningsordningen alene omfatter grundskyld.

Som en del af forliget om fremtidens boligbeskatning besluttede et bredt politisk flertal i folketinget, at indføre en midlertidig indefrysningsordning i årene 2018-2020. Det betyder, at nominelle stigninger i grundskylden i forhold til 2017 automatisk indefryses. 

Alle boligejere der er omfattet af denne ordning, modtager en ny ejendomsskattebillet for 2018 i starten af juni måned med et indefrysningsbeløb. Det betyder, at beløbet ikke skal betales nu. I stedet får ejer et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af ejendomsskattebilletten og er trukket fra i opkrævningen for 2.rate ejendomsskat. Der vil blive fremsendt girokort efter d. 20 juni til E-Boks.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan ejer ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri lånet i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Beløbet svarer til stigningen i ejers grundskyld for hele 2018. Grundskylden for første halvår 2018 blev opkrævet uden indefrysning. Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt. Det er det nu, og derfor er der indefrosset et beløb, der svarer til stigningen i grundskylden for hele 2018.

Det indefrosne beløb skal betales, hvis ejendommen skifter ejer. Sælger modtager automatisk opkrævningen fra kommunen. Overtager ejers ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Alle ejere vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk. På forsiden ligger en nyhed fra 1.juni ”Boligejere får automatisk indefrosset grundskyldsstigninger.”

Ejendomsskattekontoret
Svendborg kommune