Dansk Byggeri erhvervsvenlighed - Svendborg rykker 26 pladser frem over to år.

Dansk Byggeri erhvervsvenlighed - Svendborg rykker 26 pladser frem over to år.

Dansk Byggeri  erhvervsvenlighed - Svendborg rykker 26 pladser frem over to år. 

”Det er dejligt at se resultatet af det store arbejde, der gjort i kommunen” udtaler borgmester Bo Hansen. ’Svendborg Kommune rykker virkelig i kategorien  ’Udbudspolitik’ - fra plads nr. 48 til plads nr. 1.

Også i kategorierne ’Skatter og afgifter’ og ’Konkurrenceudsættelse af driftsopgaver’ ligger kommunen både som nr. 1 og højt på flere parametre.  Endelig er der også sket en stor stigning af registreringer af nye virksomheder – altså CVR registreringer, hvor kommunen nu ligger som nr. 6.

 

Den placering kan vi kun være glade for, specielt set i lyset af, at flere af kategorierne (Arbejdsmarked og uddannelse,  Kommunale kendetegn), er der parametre, som kommunerne ikke har direkte indflydelse på og derfor vægter halvt.  

”Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal være tilfredse, der er stadig plads til forbedring, og vi skal til stadighed lægge os i selen for at blive bedre, men vi er godt på vej.” fortsætter Bo Hansen.  

Siden 2012 har Dansk Byggeri udgivet rapport over kommunernes erhvervsvenlighed. Rapporten bliver offentliggjort på www.erhvervsvenlighed.dk

Yderligere information:

Bo Hansen
borgmester

Telefon 6223 3100/2927 2959