Arkitekturprisen 2017 blev uddelt på Arkitekturens Dag d. 2. oktober

Tre projekter modtog den prestigefyldte pris, for særlig vellykkede arkitektonisk kvalitet, æstetisk oplevelse, og velovervejede beslutninger i anlæg og udførelse.

Svendborg Kommune var i år prismodtager af hele to af priserne, Trappen mellem Møllergade og Havnen og Svendborg Sund Hytten I Vindebyøre. Den tredje prismodtager var ligeledes en offentlig bygning nemlig Retsbygningen.

RETTEN I SVENDBORG 
Bygherre: Opført som OPP for Bygningsstyrelsen

Ejer: Pension Danmark, PKA og Sam pension

Funktion:
Retsbygning
Arkitekt: KPF Arkitekter
Arkitekt Zoran Juresa,

Adresse: Christiansvej 41, 5700 Svendborg

Redegørelse:

Bygningen fremtræder i sin helhed med et enkelt og samlet volumen, der arkitektonisk adskiller sig fra sine næromgivelser. Dette er med til at frem- hæve bygningen som markant i Svendborg By med et samspil i den store by-skala.

Begrundelse:
Retten i Svendborg gives Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2017, for sin vellykkede arkitektoniske tolkning af en moderne retsbygning.

________________________

SVENDBORG SUND HYTTEN

Ejer: Svendborg Kommune

Gavegiver: A.P. Møller Fonden
Funktion: Skovhytte
Arkitekt: Praksis Arkitekter
Adresse: Vindebyørevej 31 B, Vindeby

Redegørelse:
Hytten ligger som en længebygning let hævet over terræn. Bygningen åbner sig op mod vest, mod lysningen og Sundet, mens en funktionsvæg lukker huset mod øst.

Begrundelse:
Svendborg Sund Hytten gives Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2017, for sin evne til at forvandle sit arkitektoniske udtryk når den er i brug.

_______________________

TRAPPEN MOD HAVNEN
Ejer: Svendborg Kommune
Funktion: Offentligt rum
Arkitekt: Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue
Adresse: Svendborg Bymidte

Redegørelse:
Den grønne tråd har skabt en serie byrum, der fortæller en samlende historie, om byens primære byrum, der danner bindeled mellem bymidten og vandet.

Begrundelse:
Den grønne tråd gives Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2017, for at tydeliggøre både nye og velkendte byrumsmæssige sammenhænge i bykernen, fra Krøyers Have til det store havnerum.