Nyborgvej 518 (5881) Landzonetilladelse samt dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførelse af 29 m² madpakkehus

Nyborgvej 518 (5881) Landzonetilladelse samt dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførelse af 29 m² madpakkehus

Svendborg Kommune har meddelt landzonetilladelse samt dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførelse af 29 m² madpakkehus på ovenstående ejendom, som er beliggende på matr.nr. 36a Ø. Åby, Skårup.             

Afgørelser efter planloven kan påklages til Planklagenævnet samt Miljø og Fødevare klagenævnet af enhver med retlig interesse i sagens udfald.

Klagen skal sendes via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Det er en betingelse for Planklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 900 kr.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor denne annonce er sat på hjemmesiden.

Dokumenter: Se afgørelsen nedenfor.

Offentliggjort d. 11-07-2019

Klagefrist til og med d. 08-08-2019