Ny spildevandsplan i høring

Ny spildevandsplan for Svendborg Kommune

Svendborg Kommune har udarbejdet en ny Spildevandsplan. Denne plan har til formål at inkludere de sidste indsatser i Statens Vandplaner. Dette betyder at enkelte ny vandløbsoplande skal have forbedret spildevandsrensning, og at rammerne er sat for at forsyningen kan iværksætte tiltag for regnbetingede udløb, disse tiltag vil blive beskrevet mere detaljeret i fremtidige tillæg til denne plan. Spildevandsplanen sætter også nye rammer for borgerenes LAR anlæg og rammer for hvor meget vand på terræn borgere skal kunne tåle i forbindelse med skybrud. Der er ligeledes indarbejdet retningslinjer for klimatilpasning generelt. Høringsfrist 27. maj 2020. Find den via dette link Høringssvar skal sendes via digitalpost eller vand@svendborg.dk