Skolestart

Ny læreruddannelse med fokus på idræt, mad og udeliv er på vej til Svendborg

Det er et enigt byråd, der kan glæde sig over udsigten til, at der nu igen kommer en læreruddannelse i Svendborg. Den nye læreruddannelse får en helt unik profil og den vil styrke de studerendes overgang fra uddannelse til ansættelse, blandt andet ved at tilbyde studerende job én dag om ugen på skoler i Svendborg Kommune de sidste to år af uddannelsen.

Læreruddannelsen er på vej tilbage til Svendborg. Regeringen har netop skabt grundlag for, at UCL kan oprette en læreruddannelse i Svendborg.

Læreruddannelsen i Svendborg vil blive udbudt af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense, og studieaktiviteterne vil være ligeligt fordelt mellem Svendborg og Odense på alle studieår. Svendborg Kommune og UCL afventer det endelige udspil fra regeringen, hvorefter de nærmere drøftelser om indretningen af læreruddannelsen kan fortsætte.

-Jeg og hele Svendborg Byråd er utroligt glade for, at vi igen kan uddanne lærere i Svendborg. Uddannelse, dannelse og oplysning er en del af vores sydfynske DNA, og jeg er derfor sikker på, at vi sammen med UCL kan skabe et attraktivt uddannelsessted til gavn og glæde for studerende og lokalsamfundet, siger Bo Hansen, borgmester i Svendborg Kommune.

Indtil videre ligger det fast, at de lærerstuderende på 3. og 4. studieår vil blive tilbudt ansættelse én dag om ugen på Svendborg Kommunes folkeskoler. På den måde får de mulighed for at træne og øve sig ved siden af færdiguddannede lærere, både i forhold til forberedelse og gennemførelse af undervisning, men også i forhold til samarbejde med forældre og andre faggrupper.

Læreruddannelsen i Svendborg får en helt særlig profil, med fokus på mad, krop, idræt og udeliv. Svendborg Kommune har i forvejen en unik og stærk profil inden for alle fire områder, og de bliver alle en integrereret del af den nye læreruddannelse.

-Det er ingen hemmelighed, at det var et stort tab for hele Sydfyn, da man i sin tid nedlagde læreruddannelsen i Skårup. Med dagens melding er vi nu igen dér, hvor vi kan tilbyde et stærkt studiemiljø til de mennesker, som skal uddanne fremtidens generationer på skoler, efterskoler og højskoler. Det er jeg rigtig glad for, og jeg tror godt, jeg kan sige, at det vækker begejstring i det sydfynske, uddyber Bo Hansen.

Læreruddannelsen kan årligt koste Svendborg Kommune ca. 6 millioner kroner, som dækker udgiften til at ansætte studerende på 3. og 4. årgang én dag om ugen. De lærerstuderende indgår ikke i den ordinære normering på skolerne, og udgiften finansieres fuldt ud af Svendborg Kommune. Det betyder, at de studerende vil være en ekstra ressource på skolerne.  

Det er endnu uvist, hvor den præcise placering af uddannelsen vil være. Det afgøres af UCL, men Svendborg Kommune har peget på en grund på Nordre Kaj tæt på det kommende SIMAC-domicil.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Bo Hansen, borgmester, Svendborg Kommune, mobil 2927 2959