Ny erhvervsklimaundersøgelse i Svendborg

Ny erhvervsklimaundersøgelse i Svendborg

Det er den første erhvervsklimaundersøgelse, Svendborg Kommune har fået lavet. På en skala fra 0 til 100 har erhvervsklimaet i Svendborg Kommune fået middelkarakteren 53, og resultaterne viser, at der er mest tilfredshed med jobcentret samt Fremtidsfabrikken og erhvervsfremmeprojekterne. Mens der er mere at arbejde på ift. byggesagsafdelingen og parkeringsforholdene for håndværkere.

 

Undersøgelsen er et udgangspunkt og dermed vigtig viden, vi kan bruge til vores videre arbejde. Virksomhederne har brugt tid på at svare på undersøgelsen, og den er dermed et godt udgangspunkt, når vi skal arbejde videre med erhvervsklimaet, fortæller erhvervschef Søren Bach-Hansen. Nu har vi et godt billede af, hvad virksomhederne oplever, og hvordan de ser på os som kommune, og nu handler det om at forbedre tallet, fortæller han.

 

Fakta:

760 ud af 4744 adspurgte virksomheder har svaret - spredt ud over alle brancher. Tilfredshedsmålingen er gennemført i juni 2019 med invitation via e-Boks til alle private virksomheder i Svendborg Kommune. Virksomhederne har deltaget enten online eller telefonisk. Målingen er repræsentativ på brancheniveau og er lavet af analysefirmaet AM Research.