Svendborgsund

Nu begynder forhøring af Kommuneplan 2020-2032

Svendborg Kommune indkalder idéer og forslag til revision af den nuværende Kommuneplan 2017-2029. Det sker i en såkaldt forhøring, som giver mulighed for at komme med input til planlægningsarbejdet.

Du kan sende dine idéer og forslag til gældende arealer eller nye udlæg i forhold til boliger, erhverv, rekreative formål og øvrige ønsker i kommuneplanen.

Byrådet har med vedtagelse af Planstrategi ’19, sat den overordnede ramme for Svendborgs udvikling og revision af kommuneplanen.

Visionen for Planstrategi ’19 er:

I Svendborg skaber vi tid, rum og mulighed for, at alle kan leve og opleve det gode liv, hvad enten vi bor, arbejder eller besøger Svendborg.

Vi ønsker at udvikle kommunen med omhu og omtanke i alt hvad vi gør – og med udgangspunkt i Svendborg Kommunes særlige by- og landsbymæssige muligheder, den maritime historie og de landskabelige kvaliteter.

Byrådet har valgt at fokusere på følgende temaer:

 • Bosætning og Erhverv
 • Turisme
 • Mobilitet
 • Fællesskaber
 • Bevægelse
 • Bæredygtighed

Planstrategien kan læses her  

Svendborg Byråd har besluttet, at der skal gennemføres en delvis revision af Kommuneplan 2017-2029.
Det er følgende temaer i kommuneplanen, som skal revideres på baggrund af Planstrategi ’19:

 • Byudvikling – Byer og lokalområder
 • Mobilitet (Trafik og Infrastruktur)
 • Erhverv og Turisme

Kommuneplanen fastlægger på grundlag af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen, de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen. Der foretages en disponering af byggemuligheder, infrastruktur, friarealer og sammenhængende natur.

Du kan sende dine idéer og forslag til gældende arealer eller nye udlæg i forhold til boliger, erhverv, rekreative forhold og øvrige ønsker i kommuneplanen.

Den forudgående høring er i perioden 7. oktober 2019 – 1. december 2019.

Ideer sendes pr. mail til plan@svendborg.dk eller til Plan og Udvikling, Frederiskø 4A, 1. sal, 5700 Svendborg, senest den 1. december 2019. Mrk.: Kommuneplan – forhøring.

Temamøder

I høringsperioden afholdes tre temamøder, som hver omhandler forskellige temaer:

 • 4. november 2019 – Byudvikling samt Byer og Lokalområder, Fremtidsfabrikken II, Frederiksgade 8, Kvægtorvet
 • 12. november 2019 – Mobilitet (Trafik og Infrastruktur), Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70
 • 14. november 2019 – Erhverv og Turisme, Tåsingehallen, Eskærvej 65

Møderne holdes kl. 18:30-21:00.

Tilmelding er ikke nødvendig.

På møderne vil der være en let forplejning, inkl. kaffe/the og vand.

Se mere på www.svendborg.dk