Naturfoto

Naturen undersøges og registreres

I løbet af sommeren 2019 vil du kunne møde en medarbejder fra Svendborg Kommune på din ejendom.

Med landbrugspakken fra 2015 blev det besluttet, at kommunerne skal kortlægge en række ammoniakfølsomme naturområder for bl.a. at kunne give en hurtigere behandling af sager om udvidelse af husdyrbrug.

 

Kommunen er myndighed på området og har pligt til at føre tilsyn med den beskyttede natur, som blandt andet omfatter enge, moser og overdrev. Ved besøget vil vi notere hvilke planter, der vokser i naturområderne og vurdere områdernes generelle tilstand.

 

Når vi er færdige med vores registreringsarbejde, vil oplysningerne være tilgængelige via www.miljoeportal.dk.
Du vil også kunne få information om natur på din ejendom ved at kontakte Svendborg Kommune.

 

Du kan se mere om reglerne om beskyttet natur på Miljøstyrelsens hjemmeside:
http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/

 

Du er velkommen til at kontakte afdeling for Natur og Miljø i Svendborg Kommune 
telefon 21226496 eller 30175431
e-mail: ronja.nygaard.pedersen@svendborg.dk eller arne.bruun@svendborg.dk