Tillæg 5 til spildevandsplan 2013-2024

Høring spildevandsplan

Tillæg 5 til spildevandsplan 2013-2024

Spildevandsplanlægning for delområderne:

Idrætsvej, 5883 Oure, matrikel 48g, Oure By, Oure

Gammel Nybyvej 76a, 5700 Svendborg, 12a, Nyby By, Bregninge

Nørremarksvej, 5762 Vester Skerninge, matrikel 18au, V. Skerninge By, V. Skerninge

Egenappevej, 5700 Svendborg, matriklerne 38b, 39a og 40b, Svendborg Markjorder

Eriksholmsvej, 5700 Svendborg, matrikel 3ao, Thurø By, Thurø

Stejlbjergvej, 5700 Svendborg, matrikel 5ag, Bregninge By, Bregninge

Skarø, 5700 Svendborg, matrikel 2a, 2d og 7f, Skarø, Svendborg Jorder

Landevejen 77, 5882 Vejstrup, 39b og 39f, Vejstrup By, Vejstrup

Høring indtil 24. april 2019