Vandindvinding

Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager - Tilladelse til vandindvinding

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til udvidelse af vandindvinding tilknyttet svinebesætningen på Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager. Vandindvindingstilladelsen gives på 10.000 m3 årligt. Vandindvindingens formål er husholdningsbrug samt forsyning af svinebesætning. Tilladelsen gives for en tidsbegrænset periode på 30 år med udløb maj 2046.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet frem til og med den 26. maj 2016, jf. klagevejledning i tilladelsen.

Der er samtidig med tilladelsen meddelt afgørelse om ikke VVM -pligt i forbindelse med projektet.