Søren Lolks Vej 26, 5700 Svendborg - Fornyelse af vandindvindingstilladelse

Svendborg Kommune har meddelt fornyelse af vandindvindingstilladelse på Søren Lolks Vej 26, 5700 Svendborg. Tilladelsen gives på 10.000 m3 årligt, og gives for en tidsbegrænset periode på 10 år.

Vandindvindingens formål er vanding af frilands gartneriafgrøder.


Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 18. maj 2018, jf. klagevejledning i tilladelsen.