Høring - husdyrbrug

Rubenlund Agro A/S, Korsvej 3, 5953 Tranekær

Svendborg Kommune behandler i øjeblikket en ansøgning om tillæg til godkendelse af udspredningsarealer tilhørende Rubenlund Agro A/S, Korsvej 3, 5953 Tranekær. Ansøgningen behandles efter husdyrlovens §16.

Inden kommunen træffer afgørelse i sagen skal relevante parter orienteres skriftligt om ansøgningen. Svendborg Kommune fremlægger derfor et udkast til miljøgodkendelse, hvor det ansøgte fremgår sammen med kommunens foreløbige vurderinger. Svendborg Kommune har orienteret relevante parter direkte om deres partsstatus.

Ansøgningen betyder, at der godkendes i alt 1498 ha udspredningsarealer, hvor der kan udbringes 2071 DE husdyrgødning mv.

Ønsker du, som part at indgive bemærkninger til ansøgningen skal disse sendes senest d. 15. august 2016 til kulturogplan@svendborg.dk eller til Svendborg Kommune, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge.