Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016

Natura 2000-handleplaner for perioden 2016-2021

Svendborg Kommune har vedtaget handleplaner for kommunens del af følgende Natura 2000-områder:

  • Rødme Svinehaver
  • Sydfynske Øhav
  • Søer ved Tårup og Klintholm
  • Skove og Søer syd for Brahetrolleborg

Handleplanerne beskriver hvordan statens overordnede Natura 2000-plan vil blive gennemført. Desuden redegøres for den gennemførte indsats for perioden 2010 – 2015.

Handleplanerne har været i offentlig høring i perioden 20. oktober til 15. december 2016. Høringssvarene er samlet og behandlet i en ”hvidbog”.

Handleplanerne og hvidbogen kan ses nedenfor under bilag.

Kommunens vedtagelse af handleplanerne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fristen for at klage er torsdag den 18. maj 2017.

Udsendelsesbrev med klagevejledning kan ses under bilag.