Landzonetilladelse til ny sø ved Sortemosevej 7

Landzonetilladelse til ny sø ved Sortemosevej 7

Svendborg kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af en ny sø på op til 900 m2 ved Sortemosevej 7, 5892 Gudbjerg. Klagefrist er den 21. december 2018.