Miljøgodkendelse

Korsvej 3, 5953 Tranekær

Svendborg Kommune har i henhold til det forpligtende samarbejde med Langeland Kommune meddelt tillæg efter husdyrlovens §16 til miljøgodkendelse af udspredningsarealerne tilhørende Rubenlund Agro A/S, Korsvej 3, 5953 Tranekær.

Miljøgodkendelsen betyder, at der kan udbringes op til 2.078,5 DE husdyrgødning på i alt 1498 ha.

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse skal dette ske senest torsdag den 3.november 2016.

Du kan klage digitalt til Natur- og Miljøklagenævnet via deres Klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, eller via Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på Klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.